Akidah  

Akhlak yang diajarkan agama Islam dalam memahami qada dan qadar adalah sebagaimana berikut. Ketika seseorang…

Akhlak  

Lestarikan Akhlak Baik

Tunjukkan pada mereka mana akhlaq baik dan yang tidak, contoh kongkrit ketika bersama Ustadz maka tidak bisa disamakan seperti saat bersama teman seangkatan harus ada pengecualian. Imam az-Zarnuji mengutarakan seperti apa akhlaq yang harus ditunjukkan ketika bersama guru diantaranya ialah tidak berjalan di hadapannya, tidak duduk, di tempatnya ia duduk dan tidak memulai percakapan terkecuali jika sudah diizini.