Akidah  

Akhlak yang diajarkan agama Islam dalam memahami qada dan qadar adalah sebagaimana berikut. Ketika seseorang…