Fikih  

Masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, akan tetapi juga dijadikan sebagai tempat pengajian semisal…