Akidah  

Setiap perkara yang baik apabila tidak di awali dengan membaca basmalah maka tergolong أجذم , أقطع , أبتر