Membayar Zakat dengan Uang

Membayar zakat adalah kewajiban bagi umat Islam. Sebagai mana dalam firman-nya. واتوا الزكاة. Dan juga tercantum dalam rukun Islam yang ketiga. Namun bukan ketika tidak zakat malah bukan Islam. Tapi zakat adalah pondasi dari Islam itu sendiri. Apabila pondasi tidak kuat maka akan mudah runtuh. Mengenai zakat fitrah. Dalam madzhab Syafi’iyah tidak diperbolehkan memakai qimah/uang. Seperti dalam keterangan kitab Al- Majmu’ juz 1 hal 384. قد ذكرنا ان مذهبنا انه لا يجوز اخراج القيمة في شيءمن الزكوات. Tetapi dalam hal ini ada ulama’ yang memperbolehkan. Yaitu madzhab Hanafiyah. Dalam sebuah keterangan dijelaskan. Menurut madzhab Hanafiyah zakat fitrah cukup dengan mengeluarkan harga dari pada zakat. Kerena yang diwajibkan dalam haqikatnya adalah mencukupi orang faqir. Akan tetapi dengan menggukanan harqa gandum. Bukan harga beras. Adapun Tarakan gandum menurut Hanafiyyah. Adalah 8 ritel negara Iraq. Atau sekitar 3,8 kg. Sesuai dengan ketentuan dalam madzhab Hanafiyyah. قال الحنفية تجب زكاة الفطر من أربعة اشياء الحنطة و الشعير والتمر والزبيب وقدرهانصف صاع من حنطة او صاع من شعير او تمر او زبيب والصاع عند ابي حنيفة ومحمد ثمانية ارطال بالعراقي والرطل العراقي مءة وثلاثون درهاما فقه الاسلامى جزء الثالث صحيفه2044. ذهب الحنفية إلى انه يجزء اخراج زكاة الفطر القيمة من النقود الموسوعة الفقهية الجزء الثالث صحيفة 243. Begitulah pendapat yang memperbolehkannya zakat fitrah dengan memakai uang, yaitu dengan menggukan takaran berapa gandum ketika dijual. Bukan dengan menggukan harga dari hasil penjualan beras. Yahya Farhani.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *