Akidah  

Taklidnya Orang Awam

orang-yang-mengetahui-kematapan-yang-sesuai-dengan-kenyataan-atau-kebenaran-yang-berlandasan-dari-sebuah-dalil-atau-bukti-baik-ijmali-atau-tafsili