Akidah, Fikih  

Bidah adalah perbuatan buruk yang amat dicela di dalam syariat. Ironisnya adalah ketika muncul sekelompok umat Islam yang dengan mudahnya melayangkan bidah kepada sesama umat Islamnya.